משתמש יקר !

התוכן המבוקש מוגבל למנויים

כבר יש לך מנוי ?! הכנס לחשבון 

המסלול המהיר

129 ש"ח

לחודש אחד

תשלום לחודש מראש לא ניתן לביטול

לומדים לקרוא בכיף

המסלול המתקדם

99 ש"ח

לחודש למשך חודשיים

99X2

תשלום ל-2 חודשים מראש לא ניתן לביטול

ניקודי פלוס-המומלץ

119 ש"ח

לחודש למשך 3 חודשים

119X3

תשלום ל-3 חודשים מראש לא ניתן לביטול